Praktiske oplysninger:
 
Find vej
Her bor vi: Gl.Kirkevej 1a, Holbæk

Især til jer, der kommer i bil:
Det tidligere tømrerværksted ligger i et forholdsvist roligt område i byens centrum, med små veje.

Vi beder bilister komme til træning i god NOK tid til at finde parkeringsplads på de nærliggende veje og stræder (Havnevej, Brogade, bag Borgergården osv.). Forsigtig og hensynsfuld kørsel tilrådes, og tomgang bedes undgået.

Indkørsel ad
selve Gl.Kirkevej frabedes venligst, ligesom vi henstiller, at afsætning / afhentning af elever i forbindelse med træning ikke sker på Østerstræde i myldretiden, men på andre veje i nærheden.
 
HUSK at Østerstræde er ensrettet fra Labæk!
                     
PARKERINGSPLADSER !
På Havnevej - øst for den nye retsbygning er der etableret 50 gratis P-pladser.
Når du parkerer dér, skal du blot lige over Havnevej så er du ved Østerstræde / Gl.Kirkevej ...... Woods.
 
HUSK at Østerstræde er ensrettet fra Labæk!

Lektion:
En lektion er normalt på 55 min.
 
Prøvelektion:
Vi tilbyder en prøvelektion. Se mere i menu under PRØVELEKTION.
 
Enkelt lektioner:
Lektion på 55 min.: 100,- kr. 
Lektion på 1½ time: 150,- kr. 
 
Indmeldelse:
Gælder for hele sæsonen 2018/2019 - med mindre andet aftales.
Ved indmeldelsen forpligter du dig til betaling frem til kursus / sæsonafslutning.
Ved senere opstart end sæsonbegyndelse reguleres prisen.
Der tages forbehold for mindre prisstigninger i sæsonen.
 
Udmeldelse kan alene ske indenfor de 2 første måneder af påbegyndt medlemskab.
Herefter kan medlemskab for indeværende sæson ikke opsiges.
Under særlige omstændigheder rettes skriftlig henvendelse til WOODS Dans & Fitness.
 
Krav om erstatning for aflyste gange skal ske senest inden den pågældende sæsons ophør.
 
Abonnementet ophører automatisk ved sæsonafslutning. 
 
Træningstøj & sko
Medbring venligst rene indendørs træningssko og SKIFT fra udesko FØR du går ind i dansesalen.
 
Tilskuere:
Det er kun tilladt at opholde sig i salen efter aftale med den instruktør, der har holdet.
 
Shows/sommerafslutning mv.
Eleverne viser undervejs i sæsonen f.eks.s ved 'Se-På-Dage' hvad undervisningen indeholder.
Der er i løbet af sæsonen også forskellige shows, som f.eks. ved NatLøb, Sct. Hans i Strandparken mv. 
Det er frivilligt, om elever vil deltage. 
 
Sommerafslutning:
- forventes afholdt i maj 2019. 
Det er frivilligt, om elever vil deltage. 
 
Ferie & Fridage = Ingen undervisning:
Der er ikke undervisning på officielle mærkedage, skoleferier og helligdage.  
Vi følger generelt Holbæk Kommunes ferier- og fridage.
Se mere KLIK HER
 
Sygdom:
Ved længerevarende sygdom o.lig., kan medlemskabet sættes i bero fra den dato vi modtager skriftlig anmodning herom. Perioden kan overflyttes til ny sæson eller lign., men kan desværre ikke refunderes.
 
Ophold og træning i WOODS - sker på eget ansvar.
 
Internet:
Woods2011
Banner